Informatie over de school

Stichting talenten theater (nh) jongeren academie

 • Stichting Talenten Theater (NH) is gevestigd in Hoorn. De statuten zijn ter inzage op de theaterschool.
 • Fiscaal nummer is 821045702. Kamer van Koophandel nummer is 37154232.
 • Het Talenten Theater (NH)
  Weeshuistuin 1
  1621 GA Hoorn
 • Samenstelling bestuur:
  Voorzitter: Martijn ten Klei
  Secretaris: Leo van Gelderen
  Leden: Leny Jonker en Beert Wassenaar
 • Het beloningsbeleid is op afspraak met de directeur ter inzage.
 • De doelstelling is opgenomen in de statuten.
 • Het jaarverslag is ter inzage op de theaterschool.
 • Het financiële jaarverslag en de jaarrekening zijn eveneens ter inzage op de theaterschool.

Regels op de jeugdtheaterschool

Wij verwachten van je dat je…

 • op tijd in de les aanwezig bent, zonder kauwgom en mobiele telefoon (liever geen mobieltjes mee, en als ze mee zijn…verplicht uitzetten)
 • je danskleding draagt zoals jazzpants of een legging, een t-shirt en ballet- turn- of jazzschoenen. Als je lang haar hebt, zet het dan s.v.p. vast of maak een staart, zo kunnen de docenten beter letten op jouw lichaamshouding
 • respectvol omgaat met je medeleerlingen, het team en onze materialen.
 • je geen snoep of chips eet zolang je in school bent en dat je je eigen afval van bv de lunch of avondeten opruimt of mee naar huis neemt
 • je inzet bij de lessen en een open (lerende) houding aanneemt.
 • zelf zo nu en dan ook met ideeën komt, de mooiste dingen maak je samen!

Als je een les niet kunt komen

Laat dit s.v.p. van te voren weten via de afmeldknop op de homepage van deze website. Hiervoor scroll je even naar beneden en ziet de afmeldknop. Je kunt je ook direct hier afmelden. Je kunt het ook inspreken op de voicemail. Als er aanleiding is nemen wij contact op met je ouders.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Talenten Theater

 • Het talenten theater heeft de verantwoordelijkheid voor de leerlingen tot 15 minuten na afloop van de lessen.
 • Het talenten theater kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen, neem geen waardevolle spullen mee naar de school.
 • Het talenten theater kan bij ernstig afwijkend gedrag besluiten de inschrijving te weigeren of de leerling niet meer toe te laten tot de lessen. In dit geval bestaat er geen recht op teruggave van het lesgeld. Wij tolereren eveneens geen pestgedrag. Als wij pestgedrag signaleren zal dit eerst met de leerling zelf besproken worden, en bij herhaling met de ouders.

Lesbezoek aan de theaterschool door ouders/belangstellenden

Lesbezoek is helaas niet toegestaan. Binnen de lessen wordt geconcentreerd gewerkt en onze ervaring is dat lesbezoek erg afleidt. Het talenten theater heeft diverse presentatie en kijkmogelijkheden per lesjaar, hiervoor zijn familie en vrienden van harte uitgenodigd!

Vakanties

Zie voor de vakanties bij het Talenten Theater het vakantierooster.

Casting en audities

Hoewel alle leerlingen meedoen aan de eindpresentatie van de school kunnen leerlingen via auditie worden geselecteerd voor een cast-rol. Leerlingen melden zich zelf aan voor auditie. Het kan ook voorkomen dat derden bij het talenten theater komen kijken naar kinderen en/of jongeren die gecast zouden kunnen worden voor tv., film of theater. Als dit het geval is, brengen wij jou natuurlijk direct op de hoogte.

Promotie

Tijdens activiteiten van het talenten theater worden geluid- en beeld opnames gemaakt waarop jij kan voorkomen. Deze opnames zijn bedoeld voor promotionele doeleinden, castingbureau’s, boeken- beeld- en audiouitgaven en internet in de ruimste zin des woords. Door ondertekenen van het inschrijfformulier en daarmee deze voorwaarden gaan jouw ouders hiermee akkoord.

Verhuur ruimten

U kunt verschillende ruimten huren bij het Talenten Theater. Wij beschikken over 3 ruimten.
Een grote danszaal op de begane grond en twee ruimten op de 1e verdieping.

De ruimten worden verhuurd voor cultureel educatieve doelen. Zoals bijv. muziekles , zangles, dansles, toneelspel/dramales in verschillende vormen.
U kunt ruimte huren om te repeteren met uw dans, zang, toneel, yoga groep of gezelschap met activiteiten of trainingen met bijv. therapeutische, consultatieve of leerdoelen.
U kunt ook denken aan diverse vormen van lezingen of presentaties.
Wij verhuren geen ruimten voor verjaardagsfeesten, jubilea of andere dans, muziekfeesten en partijen of recepties en anderszins.

U kunt een ochtend, middag, avond dagdeel of een hele dag huren.
U kunt alleen voor een dagdeel of een hele dag huren.
Heeft u vragen over huur of tarieven dan kunt u informeren bij Han Runnenberg info@talententheater.nl of 06-19423024

Protocol Corona