Visie

‘THEATER CREËERT EEN EIGEN WERKELIJKHEID, HET DOET EEN BEROEP OP VERBEELDINGSKRACHT, FANTASIE EN CREATIVITEIT’

Wat maakt het Talenten Theater anders dan andere jeugd-theaterscholen

Wij werken met jou aan persoonlijke vorming naast het aanbod in theatrale vorming. Denk hierbij aan: opbouwen/versterken van zelfvertrouwen en eigenwaarde, leren samenwerken, stimuleren van pro-actieve houding, stimuleren van verbeeldingskracht en sociale vaardigheden. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat elk kind/elke jongere binnen onze theaterschool zichzelf mag zijn en zijn of haar eigen identiteit kan ontwikkelen. Er wordt niet met, maar vanuit het kind gewerkt.

Onze school biedt een plek waar je jezelf kunt en mag zijn. Vanuit deze filosofie willen we pest- en uitsluitingsgedrag uitsluiten en zijn daar ook streng op.

Het talenten theater is vanuit een schoolstructuur opgebouwd. De groepen krijgen iedere lesmiddag/avond onderwijs van verschillende vakspecialisten in spel-, zang, en dansdisciplines.

Het talenten theater kent meerdere presentatie- en voorstellingsmomenten per jaar. Alle leerlingen krijgen hier een rol in en de kans om een aantal dagen een volwaardige, professionele voorstelling te spelen met decors, theaterlicht- en geluid.

Het talenten theater biedt haar leerlingen naast de reguliere lessen ook Keuzevakken en Masterclasses aan, gedurende het schooljaar en tijdens de vakanties. Keuzevakken en Masterclasses bieden de leerlingen de mogelijkheid zich verder te verdiepen in of kennis te maken met nieuwe disciplines (denk hierbij aan: tapdansen, theater schrijven, acteren voor de camera, solo zang en performance etc.)

Wil je je graag inschrijven voor het Talenten Theater?