Inschrijven

Inschrijfvoorwaarden

Voordat we overgaan tot de ‘zakelijke’ voorwaarden…. Wij vinden het een belangrijke voorwaarde dat kinderen en jongeren met plezier bij ons de theatervakken volgen. Omdat wij geloven dat je vanuit plezier het meeste openstaat om te leren. Wij zullen ons daar als team volledig voor inzetten, maar het blijft natuurlijk een wisselwerking. Wij verwachten van de leerlingen een betrokken en enthousiaste houding en de wil om samen iets moois tot stand te brengen. Niet alleen in de aanloop en uitvoering van onze (theater-)producties, maar ook met elkaar binnen de klassen, de school. Wij geloven ook in directe en open communicatie, dus… als er iets is… blijf er niet mee zitten, maar spreek onze docenten en schoolleiding aan. Wij blijven graag met de leerlingen en de ouders in gesprek.

Inschrijving leerling

U betaalt bij ons geen inschrijfgeld! Alleen inschrijfformulieren die volledig zijn ingevuld en voorzien van een recente pasfoto en een machtigingsformulier worden in behandeling genomen. De foto is bestemd voor intern gebruik en eventuele casting van derden. De inschrijving wordt jaarlijks verlengd tot opzegging.

U kunt alleen schriftelijk opzeggen bij de Afdeling Administratie & Informatie via info@talententheater.nl. Na opzegging van de lessen van uw kind ontvangt u bericht per mail over de betaling conform de inschrijfvoorwaarden.
De inschrijfvoorwaarden kunt u hieronder separaat downloaden.
Na ontvangst van uw betaling via onze bankrekening NL 19 RABO 015.14.99.454 t.n.v. Talenten Theater Hoorn, ontvangt u een geldig uitschrijvingsbewijs van uw kind, leerling bij het Talenten Theater Hoorn.
Leest u voor opzegging de inschrijfvoorwaarden goed door. Opzegging kan niet plaatsvinden via telefonisch contact of bij de docent.

Voor het schooljaar 2023/2024 is de uiterste inschrijfdatum 30 september 2023 tenzij anders is aangegeven op de website. De plaatsing is op volgorde van binnenkomst, dus schrijf je snel in! Leerlingen van het vorig jaar hebben voorrang bij de inschrijving mits het lesgeld van het voorgaande jaar is betaald. De reeds ingeschreven leerlingen worden voor 1 september 2023 via een brief op de hoogte gebracht of je geplaatst bent. In deze brief wordt aangegeven op welke dag en tijden je les krijgt en op welke datum de lessen starten. Indien er problemen zijn betreffende de plaatsing kun je deze uitsluitend per mail aan ons kenbaar maken, wij zullen dan ons best doen een oplossing te vinden. De lessen vanaf september 2023 vinden plaats op de woensdag, donderdag voor de basisschoolleerlingen (onderbouw), op de vrijdag, zaterdag voor het voortgezet onderwijs (bovenbouw en middelbaar).

Inschrijfformulier voor 8-18 jaar en 18+ & Machtigingsformulier voor 8-18 jaar en 18+ & Inschrijfvoorwaarden
Inschrijfformulier voor 5/6/7/ jaar
Machtigingsformulier en inschrijfvoorwaarden 2023-2024