Nieuwe Informatie Talenten Theater over Coronavirus

Aan ouders/verzorgers en leerlingen,

In aansluiting op onze berichtgeving over het coronavirus van afgelopen vrijdag 13 maart, delen wij u mede dat het Talenten Theater Hoorn m.i.v. vandaag is gesloten tot 6 april 2020. Deze nieuwe ontwikkeling is op basis van de informatie die is verstrekt tijdens de persconferentie in Den Haag van afgelopen zondag 15 maart om 17.00 uur, door de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de Minister voor Medische Zorg en Sport. Wij volgen hierbij de regelgeving op van de centrale overheid, die recent de adviezen in acht heeft genomen van de Federatie Medisch Specialisten en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierbij is vast komen te staan dat alle scholen in het reguliere onderwijs m.i.v. maandag 16 maart de deuren moeten sluiten ter voorkoming van de uitbreiding van het coronavirus.

Het is heel sneu voor al onze talenten dat zij voorlopig hun geliefde theaterlessen moeten missen. Maar de gezondheid van iedereen staat nu voorop. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, o.m. wanneer wij de deuren weer kunnen openen, wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd.

Wij wensen u en onze talenten de komende weken het beste in deze spannende tijd.