Nieuwe Informatie Talenten Theater over Coronavirus

Aan ouders/verzorgers en leerlingen,

Wij krijgen op dit moment vragen over het corona-virus en over de maatregelen die wij in de school nemen om verspreiding van het virus te beperken. Wij volgen de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Wij leven zo goed mogelijk de richtlijnen na van het RIVM. Op 12 maart in de middag is door de overheid op een persconferentie in Den Haag m.b.t. de laatste ontwikkelingen van het coronavirus een aantal maatregelen afgegeven. Hierbij is o.a. vast komen te staan dat de scholen in het onderwijs open blijven. Als argument wordt naar voren gebracht dat kinderen/jongeren niet tot een hoge risicogroep behoren m.b.t. een mogelijke besmetting met het coronavirus. Ook een belangrijk uitgangspunt dat is genoemd, is dat het kabinet verbiedt tot 31 maart 2020 om met meer dan 100 personen naar evenementen te gaan. Hierbij worden niet expliciet de scholen in het onderwijs genoemd. Het Talenten Theater geeft lessen in groepen, die doorgaans niet groter zijn dan 17 leerlingen. Het betekent dat de theaterlessen op het Talenten Theater kunnen doorgaan. Wij houden uiteraard de komende dagen de informatieverstrekking van de centrale overheid omtrent de ontwikkelingen van het coronavirus in de gaten. Als het nodig is zullen wij op basis van nieuwe informatie de maatregelen treffen die nodig zijn. Wij vragen u daarom ook om alert te zijn op het feit of uw kind symptomen heeft (hoesten, koorts, keelpijn, benauwdheid) die te maken kunnen hebben met een mogelijke besmetting. Als dat zo is verzoeken wij u met nadruk om uw kind thuis te houden. U kunt dat aan ons melden via onze website bij pagina Informatie keuze afmelden voor een les, zoals u dat ook doet bij een verzuim melding. U hoeft daarvoor niet te bellen.

Belangrijke aandachtspunten:

  • Na een toiletbezoek en voor je een versnapering neemt tijdens de pauze in het Talenten Theater, altijd je handen goed wassen met zeep: Neem daarbij de instructies van het RIVM in acht en lees deze nog eens goed na: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
  • Voorkom het schudden van elkaars handen en andere begroetingen waarmee je contact met elkaar maakt. Zeg bijvoorbeeld gedag met elkaars elleboog.
  • Heb je een van de symptomen zoals hoesten, keelpijn, koorts of benauwdheid blijf dan thuis. Wanneer een van onze docenten bij uw kind een van de genoemde symptomen waarneemt, zal deze u vragen om uw zoon of dochter op te halen.
  • Zodra er belangrijke nadere instructies volgen van de overheid wordt u via onze website, Facebook of per mail zo snel mogelijk geïnformeerd.